1627/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita 26 päivänä huhtikuuta 1940 annetun lain (174/40) 1 §,

sellaisena kuin se on 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (965/88), seuraavasti:

1 §

Milloin kaivostoiminnan kehittäminen sitä vaatii tai on muuta erityistä syytä, valtioneuvosto voi määräämillään ehdoilla korvausta tai muuta hyvitystä vastaan luovuttaa hyväksikäyttöä varten valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä, jos löydös on sellaisella valtionmaalla, jota ei hallita vakaalla asukasoikeudella eikä ole määrätty virkataloksi, löydöksen hyväksikäyttöä varten tarpeelliset maa-alueet. Mikäli esiintymästä saatava kertakorvaus on enintään kaksi miljoonaa markkaa tai esiintymästä sen tuotannon alettua vuosittain maksettavat korvaukset ovat kymmenen ensimmäisen vuoden aikana yhteensä enintään viisi miljoonaa markkaa, voi esiintymän vastaavasti luovuttaa määräämillään ehdoilla kauppa- ja teollisuusministeriö.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 120/92
LaVM 16/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.