1616/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 9 §:n 1 momentin 9 kohta ja 10 §:n 1 momentin 7 a kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentin 9 kohta 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (351/87) ja 10 §:n 1 momentin 7 a kohta 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (413/82), sekä

muutetaan 5 §:n 3 kohta ja 6 §:n 3 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (390/88), seuraavasti:

5 §

Avoimen yhtiön perusilmoituksessa on mainittava:


3) kaikkien yhtiömiesten täydelliset nimet ja heidän kotipaikkansa;


6 §

Kommandiittiyhtiön perusilmoituksessa on mainittava:


3) kaikkien yhtiömiesten täydelliset nimet ja heidän kotipaikkansa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 120/92
LaVM 16/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.