1590/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

lisätään 31 päivänä lokakuuta 1896 annettuun ulosottoasetukseen uusi 38-40 § seuraavasti:

38 §

Milloin yrityskiinnityksen kohteena olevasta omaisuudesta on sitä rahaksimuutettaessa saatu enemmän kuin 100 000 markkaa, sen jälkeen kun rahaksimuuttokulut on vähennetty, rahaksimuutosta on kuulutettava virallisessa lehdessä siten kuin ulosottolain 6 luvun 15 a §:ssä säädetään.

39 §

Kun useampi kuin yksi velkoja vaatii maksua velallisen omaisuudesta ja havaitaan, että velkojalle ei kertyisi ulosmitatuista varoista 200 markkaa suurempaa jako-osaa, voidaan tällaisen velkojan saatava jättää ottamatta huomioon jaossa.

40 §

Ulosottolain 6 luvun 23 §:n 2 momentissa tarkoitetussa menettelyssä kustakin toistuvaissuorituksesta kertyvät varat tilitetään kerrallaan vain yhdelle velkojalle tai osalle velkojista siten, että kunkin velkojan tulee saada vuorollaan suoritus menettelyn aikana kertyvistä velallisen varoista. Saatavalle voidaan osoittaa näistä varoista muita saatavia suurempi suhteellinen osuus, jos se on perintämenettelyn kannalta tarkoituksenmukaista eivätkä muiden velkojien mahdollisuudet maksunsaantiin sen vuoksi ilmeisesti vaarannu.

Vuorottelu voi kestää kerrallaan enintään kuusi kuukautta tai, jos velkojille tulevat jako-osat jäisivät saatavien lukumäärän vuoksi pieniksi, enintään yhden vuoden. Vuorottelussa noudatetaan, jollei muuhun järjestykseen ole erityistä aihetta, sitä järjestystä, jossa ulosmittausta on haettu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.