1584/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki eläkesäätiölain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 2 päivänä joulukuuta 1955 annettuun eläkesäätiölakiin (469/55) siitä 4 päivänä marraskuuta 1966 annetulla lailla (540/66) kumotun 23 §:n tilalle uusi 23 § seuraavasti:

23 §

Kun eläkesäätiö on suoritustilassa tai konkurssissa, eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä eläkkeen ja muiden etujen saajilla on osuudestaan eläkesäätiön eläkevastuuseen samanlainen etuoikeus säätiön omaisuuteen kuin irtaimen pantin haltijalla. Edellä säädetty etuoikeus ei kuitenkaan huononna käteispantin eikä omaisuuteen myönnetyn kiinnityksen haltijan etuoikeutta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Jos suoritustila tai konkurssi on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisempia säännöksiä.

HE 181/92
LaVM 13/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.