1582/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki kiinnityksestä ilma-aluksiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinnityksestä ilma-aluksiin 15 päivänä kesäkuuta 1928 annetun lain (211/28) 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §

Ennen kiinnitettyä saamista ilma-aluksesta otetaan jäljempänä ilmenevässä järjestyksessä

1) saatava, josta velkojalla on ilma-alukseen ilmailulain (595/64) 55 §:ssä tarkoitettu panttioikeus;

2) saatava, jonka vakuudeksi velkojalla on hallussaan olevaan ilma-alukseen pidätysoikeus; sekä

3) vahingonkorvaus, jonka aluksen omistaja ilmailulain nojalla on velvollinen suorittamaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Aikaisempaa lakia sovelletaan edelleen niihin saataviin, joista omaisuus on ulosmitattu ennen tämän lain voimaantuloa, sekä saataviin, joista velkojalla on oikeus vaatia muuten maksu ulosmitatusta omaisuudesta, jos saatava on syntynyt ja omaisuus on ulosmitattu muusta velasta ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 181/92
LaVM 13/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.