1564/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös teollisuustulli- ja tuontimaksuetujen myöntämisestä

Valtioneuvosto on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) 4 §:n ja 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun tuontimaksulain (1008/77) 2 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (662/87), valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tullitariffilain liitteenä olevassa teollisuustulliluettelossa tai tuontimaksulain liitteenä olevassa teollisuusetuluettelossa määriteltyihin teollisiin tarkoituksiin käytettäville tavaroille voidaan myöntää mainittujen luettelojen mukainen teollisuustulli tai tuontimaksu noudattaen, mitä tulliverolain 22 §:ssä sekä tulliveroasetuksen (1387/92) 9-11 §:ssä säädetään vienti- ja alusrakennusedun myöntämismenettelystä ja käytön selvittämisestä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1989 annettu valtioneuvoston päätös teollisuustulli- ja tuontimaksuetujen myöntämisestä (1360/89).

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Sakari Alasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.