1557/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 1 §:n 3 momentti sekä 2 §:n 7, 9, 10 ja 11 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 7, 9 ja 11 kohta 21 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1375/91) ja 2 §:n 10 kohta 1 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1040/89), sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 6 kohta ja 5 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1209/90) sekä 2 §:n 6 kohta mainitussa 1 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, seuraavasti:

1 §

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, liikepankki, Postipankki Oy, kiinnitysluottopankki, Pohjoismaiden Investointipankki, Teollistamisrahasto Oy ja Suomen Vientiluotto Oy -nimiset luotto-osakeyhtiöt, Teollisen yhteistyön rahasto Oy, vakuutusyhtiö tai työeläkelaitos, joita tässä laissa sanotaan luottolaitoksiksi.

2 §

Korkotukilainoja voidaan antaa:


6) Suomen ulkomaankaupan merikuljetuksiin käytettävien lastialusten ja pääasiassa lastin kuljetukseen tarkoitetun muun vesikuljetuskaluston hankintoihin ja peruskorjauksiin sekä ulkomailta käytettyinä ostettavien bruttovetoisuudeltaan alle 1 600 rekisteritonnin lastialusten hankintoihin,


5 §

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lainoista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuojeluinvestointien suorittamiseen annettavat lainat ympäristöministeriö sekä muut lainat maa- ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta vesi- ja ympäristöhallitus. Edellä 2 §:n 5 ja 13 kohdissa tarkoitetut lainat hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristöministeriö, 6 kohdassa tarkoitetut lainat liikenneministeriö sekä 8 kohdassa tarkoitetut lainat huoltovarmuuskeskus ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta valtiokonttori. Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa asianomainen keskusvirasto. Asianomainen ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa keskusviraston tai piirihallintoviranomaisen hyväksymään korkotukilainaksi määrältään enintään 1 000 000 markan suuruisen edellä 2 §:n 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun lainan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 310/92
TaVM 55/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.