1506/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kilpailuneuvostosta 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun lain (481/92) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti ja 5 § sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Kilpailuneuvosto käsittelee ja ratkaisee sille kilpailunrajoituksista annetun lain (480/92) mukaan kuluvat asiat. Se käsittelee ja ratkaisee myös sille julkisista hankinnoista annetun lain (1505/92) mukaan kuuluvat asiat.


2 §

Kilpailuneuvostoon voidaan perustaa puheenjohtajan virka ja sihteerin virkoja, jotka voidaan määrätä myös sopimuspalkkaisiksi.

5 §

Kilpailuneuvostossa on vähintään yksi sihteeri. Sihteeri valmistelee ja esittelee kilpailuneuvostossa käsiteltävät asiat.

6 §

Julkista hankintaa koskevan asian vireilletulosta ja käsittelystä säädetään julkisista hankinnoista annetussa laissa.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 154/92
TaVM 39/92

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.