1502/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/77) 8 ja 9 §,

sellaisina kuin ne ovat, 8 § osittain muutettuna 22 päivänä helmikuuta 1980 annetulla asetuksella (125/80) ja 9 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 28 päivänä elokuuta 1992 annetulla asetuksella (831/92), sekä

muutetaan 5-7 ja 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 ja 6 § osittain muutettuina mainitulla 28 päivänä elokuuta 1992 annetulla asetuksella, seuraavasti:

5 §

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen tulee merkitä suomen ja ruotsin kielellä varoitus "tupakka on erittäin haitallista terveydelle; tobak är mycket skadligt för hälsan".

Varoitus on painettava tai muuten pysyvästi kiinnitettävä pakkauksen näkyvimmälle ulkopinnalle siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää. Varoituksen tulee kattaa vähintään kuusi prosenttia pakkauksen näkyvimmän ulkopinnan alasta.

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen tulee 1 momentissa säädetyn varoituksen lisäksi merkitä suomen ja ruotsin kielellä valinnainen varoitus siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää.

Savukepakkauksissa ja savuketupakkapakkauksissa valinnainen varoitus on merkittävä pakkauksen toiselle kuin 2 momentissa tarkoitetulle suurelle ulkopinnalle ja sen tulee kattaa vähintään kuusi prosenttia sanotun ulkopinnan alasta.

Muun tupakkatuotteen kuin savukkeen ja savuketupakan pakkauksiin tehtävän valinnaisen varoituksen tulee kattaa vähintään kaksi prosenttia pakkauksen ulkopintojen kokonaisalasta.

6 §

Savukkeen vähittäismyyntipakkaukseen tulee tehdä suomen ja ruotsin kielellä merkintä pakkauksessa olevasta savukkeesta poltettaessa syntyvän tervan ja nikotiinin määristä.

Tervan ja nikotiinin määrät on merkittävä savukkeen vähittäismyyntipakkauksen kylkeen siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää. Merkinnän tulee kattaa vähintään kuusi prosenttia vastaavasta savukepakkauksen ulkopinnasta.

7 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkempia määräyksiä tupakkalain 6 §:n 2 momentissa säädetyistä tervan ja nikotiinin määrän mittausmenetelmistä sekä 6 §:n 3 momentissa mainitun ilmoituksen tekemisestä.

10 §

Tupakkatuotteita saadaan pitää kaupan ja myydä vain asianmukaiset merkinnät sisältävissä vähittäismyyntipakkauksissa tai sikareita ja nuuskaa erikseen myytäessä asianmukaisella merkinnällä varustettuna siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Elinkeinotoiminnassa saadaan myydä ja muuten luovuttaa tässä asetuksessa tarkoitettuja tupakkatuotteita joulukuun 31 päivään 1994, vaikkeivät ne täytä tämän asetuksen säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite 2: neuvoston direktiivi (89/622/ETY)

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.