1417/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993:

1) oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 27 päivänä maaliskuuta 1987 annettu laki (354/87) sellaisena kuin se on muutettu 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetulla lailla (1052/91);

2) Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 10 päivänä heinäkuuta 1987 annettu laki (637/87);

3) jakolain muuttamisesta 10 päivänä heinäkuuta 1987 annettu laki (638/87);

4) vesilain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta 10 päivänä heinäkuuta 1987 annettu laki (639/87);

5) oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1052/91);

6) kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1053/91);

7) ulosottolain muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1055/91);

8) oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1056/91);

9) kuolleeksi julistamisesta annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1057/91);

10) asiakirjain kuolettamisesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1058/91);

11) vekselilain 71 ja 94 §:n muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1059/91);

12) shekkilain 53 ja 72 §:n muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1060/91);

13) rangaistusmääräyslain 5 §:n muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1062/91);

14) rikesakkolain 8 §:n muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1063/91);

15) oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1064/91);

16) oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1065/91);

17) ulosottolain muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1066/91); ja

18) verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu laki (1067/91).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 130/92
LaVM 8/92

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.