1408/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeriön päätös vähäisestä kaapelilähetystoiminnasta

Liikenneministeriö on antanut kaapelilähetystoiminnasta 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (307/87) 1 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla seuraavan päätöksen:

1 §

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista lain soveltamisen kannalta vähäistä toimintaa, johon sanottua lakia ei sovelleta, on:

1) kaapelilähetystoiminta, jota harjoittaa omistamassaan rakennuksessa tai omistamissaan rakennuksissa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, jos toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen;

2) kaapelilähetystoiminta televerkossa, johon on liitetty enintään 200 kotitaloutta tai vastaavan kokonaisuuden muodostavaa yksikköä; sekä

3) muukin kaapelilähetystoiminta, jossa liike- tai muun sellaisen toiminnan harjoittaja lähettää tähän toimintaansa liittyviä tiedotuksia ja ilmoituksia omiin toimipisteisiinsä, milloin lähetykset ovat yksinomaan toiminnan harjoittajan palveluksessa olevien henkilöiden vastaanotettavissa.

2 §

Liikenneministeriö voi hakemuksesta yksittäistapauksissa päättää, onko muutakin vähäistä kaapelilähetystoimintaa pidettävä kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuna toimintana.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetun kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen ilmoittamaan Telehallintokeskukselle toiminnan aloittamisesta samoin kuin antamaan muitakin tilasto- ja muita tietoja toiminnastaan liikenneministeriön antamien ohjeiden mukaan.

Se, joka harjoittaa tässä päätöksessä tarkoitettua toimintaa päätöksen voimaan tullessa, on velvollinen ilmoittamaan siitä Telehallintokeskukselle kahden kuukauden kuluessa sanotusta ajankohdasta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan liikenneministeriön 17 päivänä kesäkuuta 1987 antama päätös vähäisestä kaapelilähetystoiminnasta (560/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Liisa Ero

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.