1407/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeriön päätös kaapelilähetystoiminnan seurannasta

Liikenneministeriö on kaapelilähetystoiminnasta 29 päivänä toukokuuta 1987 annetun asetuksen (526/87) 7 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1406/92), antanut seuraavan päätöksen:

1 §

Kaapelilähetystoiminnan harjoittajan tulee toimittaa Telehallintokeskukselle Telehallintokeskuksen määräämää lomaketta käyttäen vuosittain ilmoitus lähetystoiminnastaan. Ilmoitus on annettava Telehallintokeskukselle viimeistään kuukauden kuluttua lähetyskauden päättymisestä. Lisäksi kaapelilähetystoiminnan harjoittajan tulee samassa yhteydessä toimittaa Telehallintokeskukselle seloste kuluneen lähetyskauden viikkojen 12 ja 46 ohjelmistosta.

2 §

Kaapelilähetystoiminnan harjoittajan tulee toimittaa Telehallintokeskukselle jäljennös edellisen tilikauden tilinpäätöksestään viimeistään kuukauden kuluttua sen vahvistamisesta sekä luettelo luvanhaltijan omistajista, osakkaista tai jäsenistä taikka muista henkilöistä tai yhteisöistä, jotka käyttävät luvanhaltijana olevassa yhteisössä päätösvaltaa 1 päivän tammikuuta kuluvaa vuotta tilanteen mukaisesti, jos luettelossa on tapahtunut muutoksia. Lisäksi kaapelilähetystoiminnan harjoittajan tulee samassa yhteydessä toimittaa Telehallintokeskukselle selvitys ohjelmakanavan tai ohjelma-ajan luovutushinnoista ja muista luovutusehdoista muille ohjelmatoiminnan harjoittajille.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan liikenneministeriön 23 päivänä kesäkuuta 1987 antama päätös kaapelilähetystoiminnan seurannasta (596/87).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Liisa Ero

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.