1406/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus kaapelilähetystoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan kaapelilähetystoiminnasta 29 päivänä toukokuuta 1987 annetun asetuksen (526/87) 2, 6 ja 7 § sekä 11 §:n 1 ja 3 momentti, seuraavasti:

2 §
Televerkon käyttö

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 6 §:n 1 momentissa (1213/92) tarkoitetuksi televerkon vapaana olevaksi osaksi katsotaan televerkko tai sen osa silloin, kun:

1) televerkon omistaja ei aloita televerkossa tai sen asianomaisessa osassa omaa kaapelilähetystoimintaansa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on pyytänyt verkon tai sen osan luovuttamista; tai

2) kaapelilähetystoiminnan harjoittaja, jonka kanssa televerkon omistaja on tehnyt televerkon tai sen osan luovuttamista koskevan sopimuksen, ei aloita kaapelilähetystoimintaa kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

6 §
Yleisradiolähetysten jakelu

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu ilmoitus yleisradiolähetysten jakelusta on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan Telehallintokeskus vahvistaa.

7 §
Valvonta ja seuranta

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen toimittamaan Telehallintokeskukselle kaapelilähetystoiminnan valvontaa ja seurantaa varten tarpeellisia tilasto- ja muita tietoja toiminnastaan liikenneministeriön antamien määräysten mukaan.

11 §
Tallennetun ohjelman seuraaminen

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena pidetään liikenneministeriötä, Telehallintokeskusta, syyttäjäviranomaista ja poliisia. Samassa lainkohdassa tarkoitettuna asianosaisena pidetään jokaista, joka katsoo joutuneensa ohjelman sisällön tai sen lähettämisen vuoksi lainvastaisen teon kohteeksi tai kärsineensä vahinkoa ohjelman johdosta.


Tallenne on pyynnöstä toimitettava korvauksetta liikenneministeriölle tai Telehallintokeskukselle nähtäväksi ja kuultavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.