1368/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatinvalinnanohjauksesta 22 päivänä tammikuuta 1960 annetun lain (43/60) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa laissa (394/90), sekä

muutetaan 2 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa laissa, seuraavasti:

2 §

Ohjattavan osallistuessa 2 momentissa tarkoitettuihin tutkimuksiin ja selvityksiin korvataan tästä aiheutuvat kustannukset valtion varoista valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 157/92
TyVM 5/92

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.