1359/1992

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Raskauden keskeyttämistä, steriloimista tai kastroimista koskevasta päätöksestä eikä mielenterveyslain (1116/90) 24 §:ssä tarkoitetussa valitusasiassa annetusta päätöksestä peritä maksua.

Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinten, muiden valtion viranomaisten pyytämistä asiantuntijalausunnoista eikä terveydenhuollon ammatinharjoittajien ammatinharjoittamisen valvontaa koskevan asian käsittelystä.

2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista terveydenhuollon oikeusturvakeskus perii oheisen taulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) lupa elimien ja kudosten irroittamiseen;

2) sairaalan tai laitoksen hyväksyminen elimien tai kudosten irroittamiseen;

3) määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa;

4) sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi;

5) oppilaitoksen hyväksyminen antamaan hierojaopetusta;

6) lääkärintoimen ja hammaslääkärintoimen harjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

7) erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin oikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

8) hyväksyminen merkittäväksi sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävään luetteloon;

9) proviisorintoimen ja farmaseutin toimen harjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

10) hammasteknikon toimen harjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

11) erikoishammasteknikon oikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

12) laillistetun optikon toimen harjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset;

13) hierojien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat asiat;

14) ulkomailla koulutuksensa suorittaneiden sairaanhoitotoimen harjoittajien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämistä koskevat päätökset; sekä

15) ammatinharjoittamisoikeutta koskevat todistukset.

3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka terveydenhuollon oikeusturvakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat:

1) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin kun kyse ei ole vähäisestä opastus- ja neuvontapalvelusta;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset;

4) julkaisut; sekä

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 1992. Päätös on voimassa vuoden 1993 loppuun.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1992

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Ritva Kujala

LIITE

Elinten ja kudosten irroittamisluvat       250 mk
Sairaalan tai laitoksen hyväksymislupa
elimien tai kudosten irroittamiseen       250 mk
Määräys lausunnonantajalääkäriksi raskauden
keskeyttämistä koskevissa asioissa        250 mk
Sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämis-
sairaalaksi                   250 mk
Oppilaitoksen hyväksyminen antamaan
hierojan koulutusta               900 mk
Oikeus harjoittaa lääkärintointa/hammas-
lääkärintointa laillistettuna lääkärinä/
hammaslääkärinä                 250 mk
Pohjoismaiden ulkopuolisen valtion
kansalaiselle myönnettävä lupa toimia
lääkärinä/hammaslääkärinä            350 mk
Erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin
oikeuden myöntäminen               250 mk
Oikeus harjoittaa proviisorintointa/
farmaseutintointa laillistettuna
proviisorina/farmaseuttina            250 mk
Pohjoismaiden ulkopuolisen valtion
kansalaiselle myönnettävä lupa toimia
proviisorina/farmaseuttina            350 mk
Oikeus harjoittaa optikon tointa
laillistettuna optikkona             250 mk
Pohjoismaiden ulkopuolisen valtion
kansalaiselle myönnettävä lupa toimia
optikkona                    350 mk
Oikeus harjoittaa hammasteknikon/
erikoishammasteknikon tointa           250 mk
Pohjoismaiden ulkopuolisen valtion
kansalaiselle myönnettävä lupa toimia
hammasteknikkona                 350 mk
Hyväksyminen merkittäväksi sairaanhoitotoimen
harjoittajista pidettävään luetteloon       50 mk
Oikeus harjoittaa hierojan tointa
koulutettuna hierojana              250 mk
Ulkomaan kansalaiselle myönnettävä lupa
toimia hierojana                 350 mk
Ammatinharjoittamisoikeutta koskeva todistus   100 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.