1342/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 12 §:ään,

sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966, 29 päivänä kesäkuuta 1990 ja 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (639/66, 599/90 ja 612/91), uusi 7 momentti seuraavasti:

12 §

Määrättäessä eläkelaitoksen osuutta 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista, otetaan huomioon myös siirtymämaksu, jota tarkoitetaan laissa siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi (1341/92).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 265/92
StVM 42/92

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.