1322/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Liikennelupaa koskevan nimikkeen 1 ja 4 kohta ja 50 §:n 1 momentin 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Liikennelupaa koskevan nimikkeen 1 ja 4 kohta 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja 50 §:n 1 momentin 4 kohta 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (890/69), seuraavasti:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Liikennelupa:

1) tavaraliikenteen harjoittamista varten myönnetty kotimaan liikennelupa 1 000 markkaa kultakin ajoneuvolta ja ulkomaan liikennelupa 1 500 markkaa kultakin ajoneuvolta;


4) henkilötilausliikenteen harjoittamista varten 1 000 markkaa kultakin ajoneuvolta.


50 §

Saamistodistetta annettaessa suoritettavasta leimaverosta ovat vapaat:


4) työttömyyskassojen keskuskassan antama velkakirja tai muu lainasopimus;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 224/92
VaVM 58/92

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.