1312/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Museoasetus

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä elokuuta 1992 annetun museolain (729/92) 7 ja 8 §:n nojalla:

1 §
Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävät

Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävänä on:

1) edistää ja ohjata museotoimintaa toiminta-alueellaan;

2) huolehtia alueensa museotoimintaan liittyvien keskusrekisterin ja -arkistojen ylläpidosta;

3) huolehtia niistä valtiolle kuuluvista museoalan tehtävistä, joista on museoviraston kanssa erikseen sovittu; sekä

4) suorittaa opetusministeriön antamat muut erityistehtävät.

2 §
Valtakunnallisen erikoismuseon tehtävät

Valtakunnallisen erikoismuseon tehtävänä on:

1) edistää ja ohjata museotoimintaa erikoisalallaan;

2) huolehtia samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä;

3) huolehtia erikoisalansa museokokoelmien valtakunnallisten rekisterien ylläpidosta;

4) huolehtia niistä valtiolle kuuluvista museoalan tehtävistä, joista on museoviraston kanssa erikseen sovittu; sekä

5) suorittaa opetusministeriön antamat muut erityistehtävät.

3 §
Valtakunnalliselle erikoismuseolle, maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle annettujen tehtävien peruuttaminen

Opetusministeriö voi museon ylläpitäjää kuultuaan perustellusta syystä peruuttaa museolle antamansa tehtävän toimia valtakunnallisena erikoismuseona, maakuntamuseona tai aluetaidemuseona.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.