1301/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1992

Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa

Verohallitus on 28 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 130 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Maapohjan verotusarvoa laskettaessa perusteena käytetään verohallituksen 1.10.1987 antamaan rakennusmaan arvostuksen yhtenäistämisohjeeseen liittyviä kuntakohtaisia arviointiohjeita ja tonttihintakarttoja. Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia edellä tarkoitetun ohjeen mukaisesta käyvästä hintatasosta. Jos ohjeissa olevia arvoja on oikaistu aikaisempina vuosina, verotusarvo lasketaan oikaistusta käyvästä hintatasosta.

Jos maapohjan osalta ei ole annettu arviointiohjetta tai tonttihintakartassa arvoa tai niissä perusteissa, jotka maapohjan käypää arvoa määrättäessä on otettava huomioon, on tapahtunut oleellinen muutos, verotusarvo lasketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavanlaista aluetta koskevaa kuntakohtaista arviointiohjetta ja tonttihintakarttaa edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

2 §

Jos maapohjan käypä arvo on tämän päätöksen mukaan laskettua arvoa alhaisempi, maapohjan verotusarvoksi katsotaan käypä arvo.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1992. Sitä sovelletaan vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1992

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Eila Närhi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.