1290/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Laki työnvälityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä kesäkuuta 1959 annetun työnvälityslain (246/59) 3 b §, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1645/91), sekä

muutetaan 3 a ja 16 a §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

3 a §

Työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle työnhakijalle voidaan hakemuksesta myöntää matkakustannusten korvausta Suomen alueella tehtävästä matkasta, jonka hän tekee työpaikkaan tutustumista, työsopimusneuvottelua tai uuteen työpaikkaan siirtymistä varten. Matkakustannusten korvausta voidaan myöntää myös koululaiselle ja opiskelijalle toisella paikkakunnalla loma-aikana tapahtuvaa työskentelyä varten.

Matkakustannusten korvauksen myöntämisen edellytyksistä säädetään tarkemmin asetuksella.

16 a §

Rangaistus 3 a §:ssä mainitun korvauksen petollisesta hankkimisesta tai sen yrittämisestä tuomitaan sen mukaan mitä rikoslain 36 luvun 1-3 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tätä lakia sovelletaan niihin hakemuksiin, jotka on jätetty mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Henkilö, joka on muuttanut ulkomailta Suomeen ennen tämän lain voimaantuloa, säilyttää kuitenkin oikeutensa hakea paluumuuttajan alkuavustusta 30 päivään kesäkuuta 1993 saakka.

HE 230/92
TyVM 8/92

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.