1289/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Laki arpajaislain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491/65) 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti,

näistä 3 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (644/82), seuraavasti:

3 §

Varojen hankkimiseksi urheilun ja liikuntakasvatuksen sekä tieteen, taiteen ja nuorisokasvatustyön tukemiseen voidaan sitä varten perustetulle kotimaiselle yhtiölle antaa lupa:

1) toimeenpanna raha-arpajaisia;

2) toimeenpanna ennakolta veikkauksia, jotka liittyvät urheilu- tai hevoskilpailujen tulosten sekä numeroiden tai merkkien arvaamiseen; sekä

3) toimeenpanna vedonlyöntiä, joka liittyy urheilu- tai muiden kilpailujen tulosten arvaamiseen hevoskilpailuja lukuun ottamatta.


5 §

Arpojen myyminen ja kaupan pitäminen Suomen ulkopuolella pidettäviin arpajaisiin sekä sellaisten arpajaisten muulla tavoin edistäminen on kielletty. Suomen ulkopuolella pidettävinä arpajaisina ei kuitenkaan pidetä arpajaisia, joiden toimeenpanijana on Suomessa luvan nojalla arpajaistoimintaa harjoittava kotimainen yhtiö.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 253/92
HaVM 12/92

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.