1266/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystämuutetaan Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa 22 päivänä elokuuta 1986 annetun asetuksen (636/86) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentti, 4 § ja 7 §:n 3 momentti seuraavasti:

1 §

Mitä 1 momentissa säädetään hakemuksesta ja sen liitteestä, koskee myös vapauttamislain 2 §:n 2 momentin perusteella kutsunnan jälkeen tehtävää hakemusta. Hakemus on kuitenkin tällöin tehtävä asianomaisen sotilasläänin komentajalle ja toimitettava sotilasläänin esikuntaan.


2 §

Ennen lykkäysajan päättymistä tehdystä hakemuksesta lykkäystä jatketaan asianomaisen sotilasläänin komentajan päätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan aina sen vuoden loppuun saakka, jona hakija täyttää 28 vuotta. Lykkäys myönnetään kalenterivuosina. Lykkäyksen hakemisesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 1 §:ssä säädetään.

4 §

Sotilasläänin komentajan vapauttamislain 6 §:n nojalla tekemästä päätöksestä, joka koskee asevelvollisen vapauttamista kertausharjoituksien asemesta suoritettavasta palveluksesta, on ilmoitettava työministeriölle.

7 §

Sotilasläänin esikunnan on toimitettava asianomaisille syyttäjä- ja täytäntöönpanoviranomaisille tieto vapauttamislain 11 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle asevelvolliselle myönnetystä lykkäyksestä ja hänen vapauttamisestaan asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.