1212/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä liikevaihtoverolain (559/91) 1 §:ssä säädetään liikevaihtoveron saajasta, tilitetään vuonna 1993 kansaneläkelaitokselle liikevaihtoveron tuotosta valtion vuoden 1993 varsinaisessa talousarviossa liikevaihtoveron tuloarvioksi merkityn määrän 1/22 sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Kansaneläkelaitoksen osuus liikevaihtoverosta tilitetään kalenterikuukausittain. Kunakin kalenterikuukautena tilitetään 1/12 siitä osuudesta, joka määräytyy 1 §:n mukaan.

3 §

Kuukausierät tilitetään veronkantolaissa (611/78) tarkoitettujen kansaneläkelaitokselle tilitettävien vakuutusmaksujen tilityspäivänä.

4 §

Tässä laissa tarkoitettujen tilitysten tekemisestä ja siihen liittyvästä maksatuksesta huolehtii verohallitus tai sen määräämä lääninverovirasto.

5 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja sitä sovelletaan kansaneläkelaitokselle vuodelta 1993 tilitettävään liikevaihtoveroon.

HE 222/92
VaVM 56/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.