1211/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967/47) 3 ja 5 §,

näistä 5 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (856/81), sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti ja 7 §,

näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä huhtikuuta 1965 annetussa laissa (200/65), seuraavasti:

1 §

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä talousarvion noudattamista.


7 §

Sen, joka ei noudata 6 §:n nojalla annettua määräystä tai joka jättää määräajassa tarkastusvirastolle toimittamatta sellaisen asiakirjan tai muun aineiston, joka muiden säännösten tai määräysten mukaan on sille annettava, tarkastusvirasto voi uhkasakolla velvoittaa täyttämään velvollisuutensa. Oikeus uhkasakon määräämiseen tarkastusvirastolla on myös tilien, asiakirjojen tai muun aineiston saattamiseksi tarkastettavaan kuntoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 81/92
VaVM 45/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.