1167/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Laki rakennuslain 136 a §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 136 a § sellaisena kuin se on muutettuna 2 päivänä heinäkuuta 1973, 31 päivänä elokuuta 1978 ja 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetuilla laeilla (589/73, 671/78 ja 499/81).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Kunnilla on oikeus kuitenkin 31 päivään joulukuuta 1993 mennessä hakea ja saada liikenneministeriöltä vuonna 1992 päättyneeseen rakennustyöhön kohdistuvia lakisääteisiä korvauksia ajoradan kestopäällystämiskustannuksista. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskevien liikenneministeriössä ennen lain voimaantuloa tehtyjen päätösten edellyttämät katujen ja rakennuskaavateiden jatkoavustukset maksetaan kunnille valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen rajoissa.

HE 159/92
YmVM 8/92

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.