1146/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus kansaneläkeasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (322/91), seuraavasti:

6 §

Lisätyn hallituksen jäsenistä on yksi määrättävä valtiovarainministeriön, yksi sosiaali- ja terveysministeriön, yksi Suomen Pankin ja yksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ehdotuksesta. Viimeksi mainitun tulee olla vakuutuslääketieteeseen perehtynyt lääkäri. Samoin on meneteltävä myös varajäseniä määrättäessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.