1065/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1992

Ympäristöministeriön päätös alueiden liittämisestä Paljakan luonnonpuistoon

Ympäristöministeriö on eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi 2 päivänä lokakuuta 1981 annetun lain (674/81) 9 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Paljakan luonnonpuistoon liitetään noin 190 hehtaarin suuruiset valtion omistamat alueet Hyrynsalmen ja Puolangan kunnissa. Liitettävät alueet ovat noin 132 hehtaarin suuruinen alue Hyrynsalmen kunnan Oravivaaran kylässä sijaitsevasta valtion metsämaasta sekä Puolangan kunnan Kotilan kylässä sijaitseva tila Valtio-Holsti RN:o 53:13 sekä määräalat tiloista Kujala RN:o 9:18, Koskela RN:o 9:19, Solansuu RN:o 9:40, Latvanmäki RN:o 9:22 ja Kerkkä RN:o 49. Alueiden rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän päätöksen liitteenä olevaan karttaan.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun luonnonpuiston laajennuksen osalta on vastaavasti voimassa, mitä eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annetun lain (674/81) 6 ja 8 §:ssä on säädetty luonnonpuiston rajojen merkitsemisestä ja valvontaviranomaisen haltuunotto-oikeudesta.

3 §

Luonnonpuiston laajennusalueen rauhoitusmääräyksistä on voimassa, mitä Paljakan luonnonpuiston rauhoituksesta on erikseen säädetty.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Karjalainen

LIITE, PALJAKAN KANSALLISPUISTOON LIITETTÄVÄT ALUEET

Hyrynsalmi, Puolanka 3443 02,03,05,06

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.