1063/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1992

Ympäristöministeriön päätös alueiden liittämisestä Tiilikkajärven kansallispuistoon

Ympäristöministeriö on eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi 2 päivänä lokakuuta 1981 annetun lain (674/81) 9 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tiilikkajärven kansallispuistoon liitetään noin 965 hehtaarin suuruiset valtion omistamat alueet Rautavaaran ja Sotkamon kunnissa. Liitettävät alueet ovat Sotkamon kunnan Laa'an kylässä sijaitseva tila Suo-Koukkari RN:o 11:1 ja määräalat Rautavaaran kunnan Köyrityn kylässä sijaisevista tiloista Itko RN:o 7:2, Kulvela RN:o 8 ja Venälä RN:o 9:2. Alueiden rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän päätöksen liitteenä olevaan karttaan.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun kansallispuiston laajennuksen osalta on vastaavasti voimassa, mitä eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annetun lain (674/81) 6 ja 8 §:ssä on säädetty kansallispuiston rajojen merkitsemisestä ja valvontaviranomaisen haltuunotto-oikeudesta.

3 §

Kansallispuiston laajennusalueen rauhoitusmääräyksistä on voimassa, mitä Tiilikkajärven kansallispuiston rauhoituksesta on erikseen säädetty.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Karjalainen

LIITE, TIILIKKAJÄRVEN KANSALLISPUISTOON LIITETTÄVÄT ALUEET

Rautavaara, Sotkamo 3343 09

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.