1046/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1992

Asetus kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

lisätään kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 14 päivänä toukokuuta 1982 annettuun asetukseen (361/82) uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Sopimussarjassa on erillinen osasto "Euroopan talousalue", jossa julkaistaan Euroopan talousalueen perustamiseen ja toimintaan liittyvät kansainväliset sopimukset sekä sopimuksiin liittyvät tai sopimuksilla perustettujen kansainvälisten toimielinten antamat Suomen valtiota sitovat päätökset ja määräykset.

Osastossa voidaan lisäksi julkaista kansain-välisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin liittyviä päätöksiä ja asiakirjoja. Tällaisen ilmoituksen voi antaa ulkoasiainministeriön lisäksi myös muu ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.