1039/1992

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1992

Laki kaupparekisterilain 21 ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa laissa (232/90), sekä

lisätään 31 §:ään, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (834/81), uusi 2 momentti seuraavasti:

21 §

Jos ilmoitus on puutteellinen tai jos säädettyä maksua ei ole suoritettu taikka jos rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen rekisteröinnille, ilmoituksen tekijää on kehotettava määräajassa, jonka tulee olla vähintään kaksi kuukautta, antamaan lausuntonsa tai ryhtymään tarvittaviin toimiin uhalla, että asia muuten raukeaa.


31 §

Tämän lain mukaan perittävistä maksuista säädetään erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

HE 152/92
TaVM 35/92

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.