1033/1992

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1992

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 2 ja 3 kohta ja Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittävää todistusta koskeva nimike, 12 §:n 1 momentin 29 ja 57 kohta sekä 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 2 ja 3 kohta ja Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittävää todistusta koskeva nimike, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) sekä 12 §:n 1 momentin 29 kohta 19 päivänä marraskuuta 1971 annetussa laissa (776/71) ja 57 kohta 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (419/80), sekä

muutetaan 12 §:n 1 momentin 11 kohta ja 15 §,

sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 1 momentin 11 kohta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1118/87) ja 15 § mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


11) metsästäjäin keskusjärjestön, riistanhoitoyhdistyksen, vesilintujen suojeluyhdistyksen, kalastuskunnan tai kalastushoitoyhtymän sääntöjen taikka työsääntöjen vahvistamista;


15 §

Edellä 14 §:ssä säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asiakirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut säädetyllä leimalla varustettu;

asiakirjan kaksoiskappale;

ilmoitus avustuskassarekisteriin; sekä

vekseli, joka on Suomen ulkopuolella maksettava, asianmukaisesti leimalla varustetun vekselin kaksoiskappale ja rahalaitoksen asettama maksujen välitykseen tarkoitettu oma vekseli; samoin kuin

talletuspankkien, rahoitustoimintalaissa (1544/91) tarkoitettujen luottolaitosten, arvopaperinvälitysliikkeiden, vakuutuslaitosten ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttoreiden toistensa maksettaviksi asettamat vekselit.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993. Lain 14 §:n kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike kumotaan kuitenkin vasta 1 päivänä syyskuuta 1993.

HE 152/92
TaVM 35/92

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.