928/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (664/66) 6 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1108/88), ja

muutetaan 3 ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 § 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1036/82) ja 7 § mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, seuraavasti:

3 §

Veron määrä on 22 prosenttia vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.

7 §

Vakuutusmaksusta suoritettavasta verosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä liikevaihtoverolaissa (559/91) säädetään liikevaihtoverosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tilikaudelta, joka on päättynyt ennen lain voimaantuloa, tilikausi-ilmoitus on kuitenkin annettava kumotun 6 §:n 2 momentin säännöksiä soveltaen.

Lain 3 §:ää sovelletaan vakuutusmaksuun, joka kertyy tai maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 141/92
VaVM 40/92

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.