911/1992

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Asetus Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

lisätään Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annettuun asetukseen (696/80) uusi 2 a ja 6 b § seuraavasti:

2 a §

Valtiontaloutta koskevien eduskunnan päätösten julkaisemista varten on Suomen säädöskokoelman erillinen osa (talousarviosarja), jossa julkaistaan:

1) valtion talousarvio ja lisätalousarvio;

2) päätös talousarvioesityksen noudattamisesta väliaikaisena talousarviona;

3) päätös talousarvioon tai lisätalousarvioon ehdollisena otetun eduskunnan päätöksen hylkäämisestä tai ilmoitus asian raukeamisesta; sekä

4) päätös lainanottovaltuudesta, suostumuksesta kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden luovutukseen, valtiontakauksen tai valtiontakuun antamisesta ja määräysvallan hankkimisesta valtiolle yhtiössä tai sellaisesta määräysvallasta luopumisesta, milloin päätös tehdään talousarviosta tai lisätalousarviosta erillään.

Talousarviosarjaa toimitetaan varainhoitovuosittain.

6 b §

Mitä 5 ja 6 §:ssä säädetään valtioneuvoston esittelijän tehtävistä, koskee vastaavasti eduskunnan asianomaista virkamiestä, jonka tulee tarvittaessa myös ilmoittaa, mitä varainhoitovuotta koskevassa talousarviosarjassa eduskunnan päätös julkaistaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Vuotta 1993 koskevaan talousarviosarjaan otetaan myös ne varainhoitovuotta 1993 koskevat päätökset, jotka on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.