867/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1992

Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen käsittelemän ympäristöluvan kuulutus- ja ilmoitusmaksuista

Sisäasiainministeriö on ympäristölupamenettelylain (735/91) 17 §:n ja valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Ympäristölupahakemuksen kuuluttamisesta ja kuulutuksen julkaisemisesta sanomalehdessä ympäristölupamenettelyasetuksen (772/92) 9 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla sekä lupapäätöksen tiedoksi antamisesta sanomalehdessä mainitun asetuksen 13 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla lääninhallitukselle aiheutuvat kustannukset peritään luvan hakijalta.

Ympäristölupahakemuksesta kuuluttaminen sekä ympäristölupahakemuksesta ja -päätöksestä tiedottaminen ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu peritään omakustannusarvoa vastaavasti.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut kuulutus- ja ilmoitusmaksut maksetaan ensin valtion varoista ja peritään sen jälkeen luvan hakijalta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1992

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.