855/1992

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen ja muiden Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovelletaan Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston tämän päätöksen liitteenä olevaa, alkuperäsääntöjen muutosta koskevaa päätöstä n:o 8/1992 1 päivästä toukokuuta 1991, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1992. Tällä päätöksellä kumotaan 24 päivänä huhtikuuta 1989 annettu valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta (368/89).

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Jarl Hagelstam

LIITE

(Suomennos)

NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 8/1992 1)

Hyväksytty 18. kokouksessa 1 päivänä heinäkuuta 1992

Konvention B-liitteen 8 artiklan ja 6 liitteen muuttaminen
Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1. Konvention B-liitteen 8 artiklaa muutetaan seuraavasti:

a) Kohdassa 1 c) oleva luku "4 800" korvataan luvulla "5 110".

b) Kohdassa 2 a) oleva luku "340" korvataan luvulla "365".

c) Kohdassa 2 b) oleva luku "960" korvataan luvulla "1 025".

2. Konvention B-liitteen 6 liitteessä luetelluille valuutoille ilmoitetut määrät muutetaan seuraaviksi:

Itävallan shillinki       14,4794
Suomen markka          4,88483
Islannin kruunu         74,8336
Norjan kruunu          7,98528
Ruotsin kruunu          7,59059
Sveitsin frangi         1,70478

3. Tämän päätöksen mukaisia muutoksia sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1991.

4. Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

1) Voimassa olevat konvention B-liitettä koskevat yhteisneuvoston päätökset 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) ja aikaisemmat neuvoston päätökset 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 7/89 (851/89), 1/90 (586/90), 6-9/90 (708/90), 6-7/91 (1315/91), 1/92 (61/92).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.