850/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1992

Asetus ajokorttiasetuksen 20 §:n 2 momentin ja 24 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 20 §:n 2 momentti ja 24 § seuraavasti:

20 §
Oppilaan ottaminen autokouluun

Oppilaan saa ottaa jatko-opetukseen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin saamisesta. Jatko-opetuksen yhteydessä annettavaan pimeällä ajamisen opetukseen saadaan oppilas kuitenkin ottaa edellä olevan määräajan estämättä.

24 §
Opetustodistus

Kuljettajaopetuksen antamisen jälkeen auto-koulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan tai hänen määräämänsä opettajan taikka opetusluvalla opetusta annettaessa opetusluvan haltijan on annettava siitä todistus. Kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä annetusta pimeällä ajamisen opetuksesta on annettava erillinen todistus. Todistus jatko-opetuksesta saadaan antaa vasta kun opettaja on varmistunut siitä, että oppilas on saanut liikenneministeriön määräysten mukaisen pimeällä ajamisen opetuksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Edellä 24 §:ssä oleva vaatimus liikenneministeriön määräysten mukaisen pimeällä ajamisen opetuksen saamisesta ei koske niitä jatko-opetukseen tulevia, jotka ovat saaneet kuljettajaopetuksen lyhytaikaista ajo-oikeutta varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.