842/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1984 annetun torjunta-aineasetuksen (211/84) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (386/91), seuraavasti:

2 §

Torjunta-ainelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla torjunta-aineasioissa puolueettomiksi katsottavia, määrää valtioneuvosto. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä, vesi- ja ympäristöhallitusta, maatilahallitusta, elintarvikevirastoa ja työsuojeluhallitusta.

3 §

Torjunta-ainelautakunnalla on työjaosto, johon kuuluvat lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnassa maa- ja metsätalousministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä vesi- ja ympäristöhallitusta edustavat jäsenet.


5 §

Torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi ovat jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset maatilahallituksen pyynnöstä velvolliset suorittamaan tällaisten valmisteiden tarkastuksia ja arviointeja sekä antamaan niistä lausuntonsa seuraavasti:


3) valmisteiden terveysvaikutusten arvioimisen sosiaali- ja terveysministeriö;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.