834/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus tartuntatautien neuvottelukunnasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/86) 6 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (756/92):

1 §
Neuvottelukunnan asettaminen

Valtioneuvosto asettaa sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan tartuntatautien neuvottelukunnan.

2 §
Tehtävät

Tartuntatautien neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tartuntatautien vastustamistyön toteutumista;

2) tehdä tarvittaessa ehdotuksia tartuntatautien vastustamistyön ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämisestä;

3) antaa lausuntoja valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvistä kysymyksistä;

4) seurata maassamme suoritettavaa ja kansainvälistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvää tieteellistä tutkimusta;

5) antaa lausunto valtakunnallisista rokotusohjelmista;

6) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle asiantuntija-apua poikkeuksellisten valtakunnallisten epidemioiden torjunnassa; sekä

7) suorittaa muut sosiaali- ja terveysministeriön määräämät tartuntatautien vastustamistyötä koskevat tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varamiehen. Jäsenten tulee edustaa monipuolisesti tartuntatautialan asiantuntemusta ja tartuntatautien vastustamistyön viranomaisia.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, määrää sosiaali- ja terveysministeriö hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.