827/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1992

Sisäasiainministeriön päätös valtion pelastusoppilaitosten suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion pelastusoppilaitosten maksuttomia suoritteita ovat väestönsuojelulain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu koulutus, yleisen väestönsuojelun toimintaorganisaatioon varatun johto- ja erityishenkilöstön koulutus, valmiuslain 40 §:ssä edellytetty koulutus sekä pelastuspalvelukoulutus.

Ammatillisesta peruskoulutuksesta perittävistä opiskelijakohtaisista korvauksista on säädetty erikseen.

2 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista pelastusoppilaitos perii kiinteänä maksuna 200 markkaa kurssipäivältä, ovat:

1) sopimuspalokunnan ja puolivakinaisen palokunnan päällystön kelpoisuuden tuottavat kurssit,

2) valtion, kunnan, kuntainliiton tai muun julkisen yhteisön viraston tai laitoksen tai valtion liikelaitoksen omatoimisen väestönsuojelun johdolle tarkoitetut kurssit, sekä

3) muut kurssit, jotka on suoritettava kelpoisuuden saamiseksi johonkin pelastusalan tehtävään.

Kurssimaksuun sisältyy majoitus oppilaitoksen asuntolassa.

3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka oppilaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut kurssit,

2) tilauksesta valmistettu koulutusaineisto,

3) konsultointi ja muu siihen verrattava palvelu,

4) koulutus- ja majoitustilojen, harjoitusalueen ja laitteiden vuokraus, sekä

5) muut erikseen sovitut palvelut.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1.9.1992 kuitenkin niin, että kurssimaksuja peritään 1.1.1993 alkaen. Päätös on voimassa enintään vuoden 1994 loppuun.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1992

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Tarja Oksanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.