802/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Kansanterveysasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) nojalla:

1 §

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla kunnan tulee järjestää ensisijaisesti vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyneiden henkilöiden sekä pään ja kaulan alueelle sädehoitoa saaneiden potilaiden hampaiden tutkimus ja hoito.

2 §

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla kunnan tulee oppilaan terveydentilan toteamista varten järjestää seuraavat tarpeelliset erikoistutkimukset:

1) asianomaisen alan erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset;

2) psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi; ja

3) psykologin tekemä tutkimus.

3 §

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja oppilaitoksia ovat:

ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1 §:ssä tarkoitetut oppilaitokset,

ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset,

kansanopistot,

kieli-instituutit,

lastentarhanopettajaopistot,

musiikkioppilaitokset,

urheiluopistot,

valtion askarteluohjaajaopisto,

valtion pelastusoppilaitokset sekä

yliopistot ja korkeakoulut.

Oppilaitoksen opiskelijana pidetään henkilöä, joka harjoittaa päätoimisesti opintojaan 1 momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa ja jonka opinnot kestävät päätoimisesti harjoitettuina vähintään 4 kuukauden ajan kalenteri- ja lukuvuodessa, jollei kunta jonkin oppilaitoksen tai kurssin osalta erityisestä syystä ole hyväksynyt lyhyempää aikaa.

4 §

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla kunnan tulee järjestää seulontaa ja muita joukkotarkastuksia seuraavasti:

1) mammografiaan perustuva rintasyöpäseulonta 50-59-vuotiaille naisille; ja

2) kohdun kaulaosan syöpää ehkäisevä seulonta 30-60-vuotiaille naisille.

5 §

Haminan, Helsingin, Kemin, Kotkan, Oulun, Pietarsaaren, Porin, Rauman, Savonlinnan, Turun ja Vaasan kaupungin kuuluu huolehtia kansanterveyslain 14 a §:ssä säädetyistä tehtävistä.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan 10 päivänä maaliskuuta 1972 annettu kansanterveysasetus (205/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.