794/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1992

Valtiovarainministeriön päätös vuodelta 1991 maksuunpannun säännönmukaisen lopullisen veron ja metsänhoitomaksun kantoajoista ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112 §:n 1 momentin ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87) päättänyt:

1 §

Poiketen siitä, mitä eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (621/87) on määrätty, verovuodelta 1991 maksuunpantu valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä kansaneläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään tammikuun 11 päivänä ja toinen erä viimeistään maaliskuun 3 päivänä 1993. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 600 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Jos tutkijalautakunta on alentanut maksuunpantua määrää, tutkijalautakunnan päätöksen mukaisesti kannossa perittävä määrä on maksettava jäljellä olevan erän kannossa. Tästä määrästä vähennetään kuitenkin verolautakunnan päätökseen perustuvan maksuunpanon nojalla kannossa jo maksettavaksi erääntyneet erät. Samoin menetellään, jos maksuunpantua määrää on ennen kannon päättymistä alennettu verotuslain 82 §:ssä tarkoitetun veronoikaisun tai 82 a §:ssä tarkoitetun maksuunpanon oikaisun johdosta.

2 §

Vero, joka 1 §:n nojalla saadaan maksaa kahtena eränä, jaetaan tasan erien kesken. Täysien kymmenien markkojen yli menevä osa toisesta erästä lisätään ensimmäiseen erään.

3 §

Metsänhoitomaksu vuodelta 1991 on eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen (621/87) 1 §:stä poiketen suoritettava viimeistään joulukuun 10 päivänä 1992.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä elokuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vs. ylitarkastaja
Jukka Havula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.