726/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki nuorisotyölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun nuorisotyölain (1068/85) 2 luku sekä 8-11, 16, 17 ja 26 §,

muutetaan 5 luvun otsikko sekä 7, 15 ja 23 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Kunnan tehtävänä on lisäksi tarvittaessa järjestää nuorisotoimintaa sekä huolehtia nuorisopolitiikkaan liittyvistä yhteydenpito- ja tiedotustehtävistä.

7 §

Kunnalle myönnetään valtionosuutta nuorisotyötä varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään.

5 luku

Nuorisotilojen perustamishankkeisiin myönnettävät valtionavustukset

15 §

Kunnalle, kuntainliitolle sekä kunnan tai kuntainliiton määräämisvallassa olevalle yhteisölle voidaan valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa myöntää valtionavustusta nuorisotoimintaa varten tarpeellisten tilojen perustamishankkeeseen siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

23 §

Tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet ja -avustukset suoritetaan ensisijaisesti niistä määrärahoista, jotka valtion talousarviossa on osoitettu veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista käytettäviksi nuorisonkasvatustyöhön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.