724/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki kansanopistojen valtionavusta annetun lain 2 a ja 14 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanopistojen valtionavusta 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (542/84) 2 a § sekä 14 a §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisena kuin ne ovat, 2 a § 11 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (17/91) sekä 14 a §:n 1 ja 3 momentti 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (95/88), seuraavasti:

2 a §

Kansanopisto, joka järjestää opetusta peruskoulu- tai lukiolinjalla taikka ammatillisen peruskoulutuksen linjalla tai jatkolinjakoulutusta antavalla linjalla, saa tästä aiheutuviin 2 §:ssä mainittuihin käyttökustannuksiin samoin kuin tällaiseen koulutukseen liittyvistä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti järjestetyistä ja annetuista opintososiaalisista eduista aiheutuviin käyttökustannuksiin valtionapua 2 §:stä säädetystä poiketen soveltuvin osin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 8 §:ssä säädetään.

14 a §

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorittamaan 2 a §:ssä tarkoitetulle yksityisen kansanopiston ylläpitäjälle opiskelijakohtaisen korvauksen, jonka määrän opetushallitus vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 8 §:ssä säädetyn asteikon ja kuntien kantokykyluokituksen huomioon ottaen. Korvaus määräytyy kansanopiston 2 a §:ssä tarkoitetuista valtionapuun oikeuttavista, opiskelijaa kohden lasketuista käyttökustannuksista. Korvausta määrättäessä otetaan lisäksi huomioon 13 §:ssä tarkoitettu eläkekustannusosuus. Käyttökustannuksista vähennetään ensin kansanopiston tässä tarkoitettuun koulutukseen kohdistuvat valtionavut sekä opiston tästä koulutuksesta johtuvat muut tulot.


Opiskelijan kotikunnan tulee suorittaa 1 momentissa tarkoitettuihin korvauksiin ennakkona opetushallituksen maksamiin ennakkoihin perustuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksettava helmikuussa ja toinen lokakuussa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.