721/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lastentarhanopettajaopistoista 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (80/77) 4 a §,

sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (94/88), seuraavasti:

4 a §

Oppilaan kotikunta on velvollinen osallistumaan lastentarhanopettajaopiston ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. Kotikunnan maksuosuus määrätään vuosittain lastentarhanopettajaopistojen keskimääräisten todennäköisten oppilasta kohden laskettujen kustannusten perusteella noudattaen soveltuvin osin, mitä kotikunnan maksuosuudesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) valtion ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden osalta säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.