716/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan steinerpedagogisista erityiskouluista 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (932/86) 3 ja 4 § seuraavasti:

3 §

Opetusministeriö voi myöntää koululle oikeuden saada valtionosuutta koulun käyttökustannuksiin. Käyttökustannuksiin ei lueta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 19 §:ssä tarkoitettuja menoja.

Valtionosuus määräytyy valtionosuuteen oikeuttavista todellisista kustannuksista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 8 §:ssä säädetyn valtionosuusasteikon perusteella oppilaiden kotikuntien kantokykyluokan mukaan. Ajankohdasta, jonka mukaan oppilaan kotikunta määräytyy, säädetään asetuksella.

4 §

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan kouluun osoittamastaan oppilaasta korvauksen, joka saadaan, kun valtionosuuteen oikeuttavasta oppilasta kohti lasketusta käyttökustannuksesta vähennetään koululle maksettava oppilasta kohti laskettu valtionosuus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.