713/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta 7 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (33/77) 10 §,

sellaisena kuin se on 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa laissa (502/83), seuraavasti:

10 §

Kunta, jossa oppilaalla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka asetuksella säädettävänä ajankohtana, on velvollinen suorittamaan valtiolle perusasteen ja lukioasteen oppilaasta aiheutuvan osuuden Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun käyttökustannuksista. Kunnan maksuosuus oppilasta kohden lasketaan siten, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) tarkoitetun oppilaan kotikunnan peruskoulun tai lukion yksikköhinnan perusteella laskettavasta markkamäärästä vähennetään kotikunnan kantokykyluokan mukaan mainitun lain 8 §:n 1 momentin perusteella määräytyvää valtionosuutta vastaava markkamäärä.

Jos oppilaan kotikunta ei ylläpidä lukiota, lasketaan kunnan maksuosuus koulun sijaintikunnan lukion valtionosuuden perusteena käytettävien yksikköhintojen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 215/91
HaVM 6/92
SuVM 3/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.