655/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Laki verotuslain harkintaverotusta koskevien säännösten kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 72 §:n 2-4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1252/90).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

3 §

Tällä lailla kumottuja säännöksiä sovelletaan viimeisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa.

Jos kuitenkin verovelvollisen verovuosi on alkanut ennen vuotta 1993 ja päättyy vuonna 1993 tai 1994, mainituilta vuosilta toimitettavissa verotuksissa voidaan soveltaa tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 72 §:n 2-4 momenttia. Kiinteistöstä verotuksen perusteeksi pantavaa kohtuullista määrää harkittaessa otetaan kuitenkin huomioon vain vuotta 1993 edeltänyt osuus verovuodesta.

HE 50/92
VaVM 28/92

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.