636/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikelisäaineista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on elintarvikelisäaineista 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (521/92) 5 ja 11 §:n ja aromeista ja niiden valmistusaineista 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (522/92) 4 ja 9 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee elintarvikelisäaineiden käyttöä elintarvikkeiden valmistuksessa sekä lisäaineiden numerotunnuksia ja ryhmänimiä. Päätös koskee soveltuvin osin myös aromeita.

2 §
Lisäaineen siirtymäperiaate

Jos lisäainetta on käytetty toisen lisäaineen lisäaineena ja jos sillä ei ole mitään teknologista käyttötarkoitusta siinä elintarvikkeessa, johon sitä tämän toisen lisäaineen kautta joutuu, niin tätä ei pidetä elintarvikelisäaineista annetun asetuksen (521/92) 2 §:ssä tarkoitettuna lisäaineen käyttönä.

3 §
Eräiden lisäaineiden käyttö

Seuraavia lisäaineita saa käyttää elintarvikkeeseen, jollei liitteessä 1 tai 2 toisin määrätä taikka muualla toisin määrätä: etikkahappo ja sen suolat (asetaatit), luontaiset aromit, ruokasuola ja ruokasuolavalmiste.

Ruokasuolavalmisteella tarkoitetaan ruokasuolaa (natriumkloridia) sisältävää, ruokasuolan tavoin käytettävää elintarvikelisäaineseosta tai elintarvikelisäaineiden ja elintarvikkeen muiden ainesosien seosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lisäaineita saa käyttää hyvän valmistustavan mukaan enintään sellaisen määrän, joka tarvitaan halutun teknologisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

4 §
Lisäaineiden rajoitettu käyttö eräissä elintarvikkeissa

Eräissä peruselintarvikkeissa ja sellaisissa elintarvikkeissa, joiden koostumuksesta tai muista ominaisuuksista on annettu erityissäännöksiä, saa käyttää lisäaineita niillä ehdoilla kuin liitteessä 1 määrätään.

5 §
Lisäaineen käyttö jäljittelevässä elintarvikkeessa

Elintarvikkeessa, jolla jäljitellään jotakin liitteessä 1 nimeltä mainittua elintarviketta, mutta joka yhden tai useamman olennaisen ainesosan osalta poikkeaa tästä elintarvikkeesta, saa käyttää samoja lisäaineita samoin rajoituksin kuin liitteessä 1 mainitussa elintarvikkeessa.

6 §
Lisäaineiden käyttö muissa elintarvikkeissa

Muissa kuin liitteessä 1 mainituissa elintarvikkeissa saa käyttää lisäaineita siten kuin liitteessä 2 määrätään.

7 §
Lisäaineiden numerotunnukset ja käyttö- tarkoitukset

Lisäaineiden numerotunnukset sekä niiden teknologisen käyttötarkoituksen mukaan määräytyvät ryhmänimet määrätään liitteessä 3.

8 §
Lisäaineiden ryhmänimet

Lisäaineiden ryhmänimet ja niiden määritelmät määrätään liitteessä 4. Jos lisäaine kuuluu useampaan kuin yhteen ryhmään, ryhmänimi määräytyy lisäaineen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

9 §
Lisäaineen enimmäismäärä elintarvikkeessa

Jos liitteessä 1 tai 2 on lisäaineelle määrätty enimmäismäärä, tarkoitetaan sillä lisäaineen kokonaismäärää nautintavalmiissa elintarvikkeessa, jollei siitä toisin määrätä.

Jos lisäaineena saa käyttää orgaanista happoa ja sen suolaa yhdessä tai vain sen suolaa, tarkoitetaan enimmäismäärällä lisäaineen määrää hapoksi laskettuna.

10 §
Hyvän valmistustavan mukainen käyttö

Jollei lisäaineelle määrätä liitteessä 1 tai 2 enimmäismäärää, sitä saa käyttää hyvän valmistustavan mukaisesti enintään sellainen määrä, joka tarvitaan halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

11 §
Sadan prosentin sääntö

Jos elintarvikkeeseen käytetään samanaikaisesti useita hapettumisenestoaineisiin tai säilöntäaineisiin kuuluvia lisäaineita, joille on asetettu enimmäismäärät, ei summa, joka saadaan laskettaessa yhteen samaan lisäaineryhmään kuuluvien lisäaineiden pitoisuudet prosentteina niille sallituista enimmäismääristä, saa olla suurempi kuin 100.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tällä päätöksellä kumotaan elintarvikelisäaineista 28 päivänä tammikuuta 1986 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (84/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä päätöstä voidaan ryhtyä noudattamaan jo ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen toimeenpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

13 §
Siirtymäsäännös

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa myydä elintarviketta vuoden 1993 loppuun, vaikkei elintarvike täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos se on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukainen.

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1992

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Ylitarkastaja
Anna-Liisa Koskinen

Liite 1

LISÄAINEIDEN RAJOITETTU KÄYTTÖ ERÄISSÄ PERUSELINTARVIKKEISSA JA ERÄISSÄ ELINTARVIKKEISSA, JOISTA ON ANNETTU ERITYISSÄÄNNÖKSIÄ

PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.