607/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki lukiolain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 15 §, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (1011/91), seuraavasti:

15 §

Lukion lukuvuodessa on ylintä vuosiluokkaa lukuun ottamatta 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Lukion ylimmän vuosiluokan työpäivien määrästä säädetään asetuksella. Asetuksella voidaan myös säätää, että työpäivien lukumäärästä saadaan erityisestä syystä poiketa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

HE 59/92
SiVM 3/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.