606/1992

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 2 §:n 2 momentin 5 kohta ja 15 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Suhde valtionosuuslakiin

Valtionosuuslain säännöksistä poiketaan seuraavasti:


5) valtionosuuslain 7 §:stä poiketen käyttökustannusten vähennykseksi ei lueta työtoiminnan tuloja, paitsi tämän lain 13 §:ssä tarkoitetussa väliaikaisessa ammatillisessa koulutuksessa, eikä myöskään oppilasmaksuja, ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 20 a §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämisestä saatuja tuloja eikä rehtorien ja opettajien osalta saatuja korvauksia tapaturma- ja sairausvakuutuksen perusteella;


15 §
Maksuosuus kunnalliselle oppilaitokselle

Oppilaan kotikunta suorittaa kunnallisen op-pilaitoksen ylläpitäjälle maksuosuuden, jonka oppilasta kohden lasketun määrän opetushallitus määrää kuntien kantokykyluokituksen huomioon ottaen. Maksuosuus määräytyy oppilaitoksen edellä 5 §:ssä tarkoitetuista valtionosuuteen oikeuttavista, oppilasta kohden lasketuista käyttökustannuksista. Käyttökustannuksista vähennetään ensin 6 §:n 2 momentin mukaan määräytyvät valtionosuudet sekä työtoiminnan tulojen ja menojen erotus samoin kuin oppilaitoksen saamat muut tulot, lukuun ottamatta ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 20 a §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämisestä saatuja tuloja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

HE 59/92
SiVM 3/92

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.